header3


logo

Welkom op de website van RK Basisschool De Poolster te Elsloo (L)

De meeste informatie over onze school kunt u op deze website vinden. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.
CONTACT

Inloggen

TSO-ASSISTENT

Basisschool De Poolster biedt gelegenheid voor overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Klik op de bovenstaande button om in te loggen of om in te schrijven als u voor het eerst gaat deelnemen.
Hier vindt u alle informatie over Tussenschoolse Opvang bij De Poolster >>

Scholenfusie in beeld bij LOS

Activiteitenplan MR

Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2017


A. Onze doelen

Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken en aanvullen met de meningen van de ouder- en personele geleding. Daar waar ons advies of toestemming gevraagd wordt, zal de betreffende kwestie ter vergadering worden doorgesproken voordat een advies wordt gegeven. Ook willen we een open oor hebben voor alles wat in het belang van onze school is, zowel vanuit onze achterban maar ook vanuit de eigen geledingen en het personeel.

Voor ons als MR is het zeer belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er op school speelt. Dit is nodig voor onze inbreng, advies, ideeën en mening over kwesties, zowel beleidsmatig als m.b.t. het nemen van acties.

activiteitenplan mr
Door scholing willen we een beter inzicht krijgen in het hele MR-gebeuren om zo beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op school. Deze scholing bestaat o.m. uit het volgen van cursussen van de GMR. Maar ook het zitting hebben in het GMR-platform is belangrijk. Idealiter heeft er zowel een afgevaardigde uit de oudergeleding als uit de personeelsgeleding zitting in het GMR platform.

Lees meer

Vakantie en vrije dagen

185935 1 hs

Schooljaar 2016 - 2017

 • Resterende vrije dagen:
 • Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017

Privacy

Auteursrecht: <a href='http://nl.123rf.com/profile_maxkabakov'>maxkabakov / 123RF Stockfoto</a>

Op bs De Poolster gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van ons bestuur Kindante.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

In het privacyreglement van Kindante kunt u precies lezen wat voor bs De Poolster de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. Lees meer >

Kindcentrum Aelse

De nieuwe naam van de 4 gefuseerde basisscholen in Elsloo: Kindcentrum Aelse.

Een kleine 500 kinderen waren op donderdag 15 juni getuige van de feestelijke bekendmaking in het Maaslandcentrum.

KINDCENTRUM AELSE KLEUR 01

Tussenschoolse Opvang

overblijven

logo tso assistent


Basisschool De Poolster biedt gelegenheid voor overblijven. Reserveren en annuleren kan 24 uur per dag online op PC, tablet of smartphone. Door dit systeem hebben de overblijfmedewerkers zicht op welke kinderen gebruik maken van het overblijven.

Reserveren
U dient vooraf de overblijf te reserveren voor uw kinderen. Dit doet u door in te loggen in TSO-ASSISTENT. Reserveren -en annuleren- kan tot 10:00 uur van de overblijfdag zelf.

Inschrijven
Het reserveren kan alleen als u zich eerst eenmalig registreert. Informatie hierover kunt u opvragen via de directie van onze school.

Betalen
Overblijven kost € 1,20 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie. De betaling is achteraf middels factuur. Tijdig geannuleerde overblijf hoeft niet betaald te worden. De betalingen verlopen uitsluitend via de bank, zodat kinderen niet met contant geld naar school hoeven.

Informatie
Nadat u heeft ingelogd bij TSO-Assistent vindt u onder DOWNLOADS alle regels en afspraken rondom het overblijven.

U kunt inloggen door op de afbeelding hieronder te klikken.

tsoknop transparant 128

Onze kapstokregels...

Bij aanvang van het lopende schooljaar hebben we samen op het schoolplein de kapstokregels besproken en het 'Lied van de schoolregels' gezongen.

Op deze manier is iedereen weer volledig op de hoogte van de basisregels die we hanteren, zodat het leren en spelen op onze school zo prettig en goed mogelijk verloopt.

Onze kapstokregels:

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
3. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!
4. Schreeuwen en gillen is iets wat we op school niet willen.

hanger

 • Poolster Spelen 01
 • Poolster Crea 02
 • Poolster Leren 05
 • Poolster Theater 04
 • Poolster Theater 03
 • Poolster Sport 01
 • Poolster Crea 03
 • Poolster Crea 01
 • Poolster Leren 02
 • Poolster Spelen 05
 • Poolster Leren 06
 • Poolster Feest 02
 • Poolster Buiten 01
 • Poolster Buiten 03
 • Poolster Theater 02
 • Poolster Feest 06
 • Poolster Buiten 04
 • Poolster Leren 01
 • Poolster Spelen 06
 • Poolster Spelen 02
 • Poolster Feest 01
 • Poolster Buiten 02
 • Poolster Feest 04
 • Poolster Leren 03
 • Poolster Feest 03
 • Poolster Feest 05
 • Poolster Spelen 04
 • Poolster Leren 04
 • Poolster Theater 01
Meer Weten?

Meer Weten?

RK Basisschool De Poolster

Dross Essersstraat 2 • 6181 EN Elsloo
046 - 4373164 • directie@bsdepoolster-elsloo.nl

Contact